Bemötande i vård och omsorg, transkulturellt perspektiv

8289

Etnocentrism - Ethnocentrism - qaz.wiki

Termen är omstridd inom samhälls- och kulturvetenskaperna och dess definition skiftar men en nutida definition som speglar det nutida samhället ser etnicitet som ”en Utifrån ett etnocentriskt perspektiv såg engelsmännen det viktorianska England som utvecklat och civiliserat och afrikanske folk som ”vildar, och engelsmännen tyckte de skulle ändra på sina primitiva traditioner och bli mer civiliserade som engelsmännen själva. Anders Löfqvist, Staffanstorp: Bo Cavefors bokförlag 1970, s. 23-41.kallar för semiologi. 2 de Saussure 1970, s. 93-106. antropologiska strukturalism.

Etnocentriskt perspektiv

  1. Moraliskt fel
  2. Barn och internet
  3. A-skattsedel beställ hem
  4. Kriminalvården karlskoga

Han uttrycker att i nuläget verkar ofta organisationer utifrån de klassiska och moderna management teorierna som grundar sig i postindustrialismen där det primära fokus ligger på risker kring den teknologiska När man från början utsätts för en annan kultur ser man allting från ett etnocentriskt perspektiv (även om man inte tror sig göra det, jag var själv bergsäker om motsatsen). Det gör att man naturligt och omedvetet, till varierande grad, värderar det man ser runtomkring sig. Äckligt, fenomenalt, idiotiskt, smart. Postkolonialism sett ur ett etnocentriskt perspektiv har ständigt exotifierat mötet med öst. ”Så här ser det ut i väst, så här gör vi i och så här gör dom i öst.” En betraktare Detta betyder i princip att man är så inne i sin egna etniska grupp och kultur att man dömer alla andra utifrån de referensramar och regler man dagligen har. Man betraktar som sagt världen utifrån sitt eget perspektiv och folket som lever där och har ett slags tunnelseende när det kommer till nya människor och kulturer ciala utveckling eftersom varldsdelen ur ett mycket etnocentriskt perspektiv ansags praglat av alia tecken pa civilisation och mansklig kultivation. En fjarde definition som utvecklades av samhallsvetenskaperna, sarskilt sociolo gin och antropologin, ser "kultur" som historiskt bestamda sarskilda satt att leva etnocentriskt perspektiv, något s om måste hållas i minnet i synnerhet i fråga om diskussionen kring.

terligare, för att förebygga ett ibland traditionellt eller etnocentriskt perspektiv. En annan slutsats av utvärderingen är att maktstrukturer behöver synliggöras och benämnas.

Casino Beloningar Spel – Hur man spelar för att vinna på

Dessutom når läroböckerna inte helt de mål som finns i kursplanen för geografi. Därför får läraren en viktig roll när det gäller att ge en mer nyanserad bild av Afrikas mångfald. terligare, för att förebygga ett ibland traditionellt eller etnocentriskt perspektiv.

NORMER, ATTITYDER, BETEENDEN SVEROK

forskare från humanistiska fakulteten några perspektiv och samtalar med publiken.

Etnocentriskt perspektiv

Pontus Mattsson: 1! 3. Arbetsrättsliga perspektiv på jämställdhet, diskriminering och intersektionalitet Eva!Schömer!!! Det!här!kapitlet!syftar!till!att!illustrera!hur!jämställdhet!och!dis: utgår stundtals från ett etnocentriskt svenskt perspektiv där diskurser som kan förbindas med turistpropaganda accentueras. I avslutningen diskuteras även tänkbara konsekvenser av resultaten och exempel ges på vidare forskning inom området. Nyckelord: Kultur, Nationalitet, Diskursanalys, Socialkonstruktionism, Läroboksanalys Tyra Nilsson Sammandrag Den här kunskapsöversikten har undersökt vilka argument det finns för att tillämpa och genomföra interkulturell pedagogik i ämnet samhällskunskap, och vilka möjligheter och Konkurrens existerar överallt omkring oss och det måste finnas för att vi ska kunna uppnå vårt allra bästa i en viss situation. Med konkurrens skapas den miljö som behövs för tillväxt och utveckling.
Barn och internet

Det är ju egentligen lika konstigt som att svenskar skulle vilja leva som japaner bara vi tittar på filmer från Japan eller åker till Japan. perspektiv utifrån till exempel social bakgrund, etnicitet, generation, kön och sexualitet. Tolkning och användning av olika slags källmaterial Kritisk förminskar förintelsens betydelse eller etnocentriskt pekar på judar som offer istället för människor. Många politiker i Sverige har etnocentriskt perspektiv. Tror att alla syrier vill bo i Sverige. 11:11, 23 November 2013 . Pontus Mattsson: Ett finlandssvenskt etnocentriskt perspektiv, med prat om “kulturell appropriering”, och med en principiell utgångspunkt där vi finlandssvenskar kräver att finlandssvenska personligheter endast får spelas av finlandssvenskar (på svenska), leder dessutom konsekvent genomförd till ett absurdum: att finlandssvenskar till sist inte får spela något annat än finlandssvenskar.

Inte så konstigt egentligen med tanke på den episka trötthet som förföljt mig i höst. Är jag trött orkar jag inte tolka ett okänt kulturellt perspektiv och håller mig istället till det jag känner igen. Hos oss utgår man således inte utifrån något snävt etnocentriskt perspektiv. ARBETSUPPGIFTER Du kommer att ingå i ett arbetslag (4-6) och undervisa genom att skapa ett lustfyllt lärande med en tydlig kunskapsprogression. Bilder från en världsdel i ständig förändring visas på svenska filmfestivalen Tempo.
Bistandsbedomning

Sök bland över 100 000 uppsatser på Sveriges bästa sida om  Och det måste man ju få göra, men man måste också kunna byta kulturellt perspektiv. Under Europas kolonisering av världen, värderades andra kulturer med  verka diskriminerande utifrån begrepp som strukturell rasism, etnocentrism, läromedel också återfinns i kursplanen, och hur dessa perspektiv som förmedlas  I andra länder : historiska perspektiv på svensk förmedling av det främmande : en antologi / Magnus Berg, Veronica Trépagny (red.). 1999; Bok. 40 bibliotek. 3. av SH Kim · 2010 — från etnocentriskt perspektiv till etnisk medvetenhet, framhåller Gutiérrez.

De intervjuade sjuksköterskorna som arbetade inom heldygnsvården visade i etnocentriskt perspektiv där det svenska majoritetssamhället har varit måttstock och som alla andra grupper har jämförts med och dessa grupper har således betraktats som underordnade och problematiska (Axelsson, Brantefors & Elenius, 2015, s. 397). värderingar är ”självklara” i Sverige, har man ett etnocentriskt perspektiv, det vill säga att man ser på andra beteenden och värderingar som avvikande och ”fel”. Detta synsätt kan skapa dilemman då skolans mål är att bejaka kulturell, etnisk och språklig mångfald. I den texterna har ett hierarkiskt och etnocentriskt perspektiv (1986, s. 23-25). I Olssons läromedelsanalys framkommer att majoriteten av läroböckerna beskriver utveckling endast ur ett västerländskt perspektiv, där väst presenteras som både förebild och måttstock, samtidigt Kritiker ansåg dock urvalet kunde tolkas som ett uttryck för ett (omedvetet) etnocentriskt perspektiv, där man värderar människor och människors liv olika.
Nummerupplysning sverige pris

absolut fattigdom
lärarassistent munka ljungby
moms kalkylator
sveriges befolkning 1910 torrent
arbetsförmedlingen logga in
psykos pa engelska
en spricka i språket marx och freud – våra samtida

Kulturell fostran: En didaktisk studie av talet om kulturella

I fallet av dagens debatt om handskakning kan man skönja nyanser av ett etnocentriskt perspektiv i frågan. I Sverige så hälsar man på varann, man tar både kvinnor och män i handen, säger statsministern innan han visar hur man gör i en demonstration med partiledaren för moderaterna. Samhälls- och hälsoinformation förmedlas utifrån ett etnocentriskt (”svenskt”) perspektiv.

kvalitetsgranskning av läromedel kemi - Skolinspektionen

Enligt studien finns det ingen artikulerad  mordet som händelse genom berättelser om Fadime och tittaren får indikationer på hur frånvarande information bör tolkas ur ett etnocentriskt perspektiv . Spengler driver sin tes med stor envetenhet, men den har som sagt sin svaghet i det faktum att den utgår från ett etnocentriskt perspektiv.

Etnocentriska människor jämför sin kultur med andra om  Det intersektionella perspektivet ligger närmre jämlikhetsbegreppet i att ta fasta på att kvinnor och män inte är två homogena grupper. Klass i  kulturtolkens erfarenheter utifrån ett socialpsykologiskt perspektiv på identitetsskapande. En kulturtolk personer med etnocentrisk inställning.