Stora rabatter igen - Carnegie Fonder

2980

Baker McKenzie legal rådgivare till de finansiella rådgivarna

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om en utdelning på 0,94 euro per aktie, fördelat på utbetalningar månadsvis med ett belopp på varierande 0,07 eller 0,08 euro per aktie. Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Om Cibus Cibus är ett fastighetsbolag med fokus på matbutiker i Norden. Portföljen utgörs idag av 123 butiker i Finland som man tecknat avtal att förvärva för EUR 735 miljoner (IFRS-värderade till cirka EUR 767 miljoner). För att finansiera förvärvet genomför bolaget nu en nyemission om EUR 311 miljoner. cibus: kurs i riktad nyemission blev 156 kr/aktie, rabatt 5% STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Den riktade nyemission om cirka 2,68 miljoner aktier som fastighetsbolaget Cibus aviserade efter tisdagens börsstängning skedde till kursen 156 kronor per aktie.

Cibus nyemission

  1. Kassaflödesanalys erlagd ränta
  2. Tennis gymnasium

Cibus tar in 418 miljoner kronor via riktad emission . Fastigfhetsbolaget Cibus har genomfört en riktad nyemisssion om 2 680 000 genom ett bookbuilding-förfarande. Marlène Sellebråten. Publicerad 2020-12-02 Cibus Nordic Real Estate AB (publ) ("Cibus" or the "Company") has signed and closed the acquisition of a property in Jönköping, Sweden for EUR 1.0m. Cibus has also closed the acquisition of the previously announced retail property in Kalajoki, Finland for EUR 12.4m.

Fastighetsbolaget Cibus står i begrepp att göra sitt första förvärv i Sverige då bolaget avser köpa en fastighetsportfölj från Coop bestående av 111 matvarubutiker med ett fastighetsvärde om cirka 1,9 miljarder kronor. Samtidigt avser Cibus göra en riktad nyemission av 6,22 miljoner aktier som en del i finansieringen av affären. Det framgår av två pressmeddelanden från Cibus.

Cibus förvaltningsresultat 7,6 MEUR - Fastighetsnytt

Portföljen består av 111 matvarubutiker med ett fastighetsvärde om cirka 1 900 miljoner kronor. Efter gårdagens börsstängning genomförde Cibus en rikatd nyemission till kursen 142,50 kronor. Fastighetsbolaget Cibus har genomfört sin riktade nyemission och därigenom fått in 418 miljoner kronor före emissionskostnader.

Cibus - senaste nyheterna om Cibus - Fastighetsnytt

Cibus är ett fastighetsbolag som är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market i Stockholm. Företagets affärsidé är att förvärva, utveckla och förvalta högkvalitativa fastigheter i Fastigheterna förvärvades bland annat genom att ytterligare kapital togs in genom en riktad nyemission. Corona-pandemin har fortsatt endast haft en begränsad påverkan på Cibus verksamhet. I Q4 uppgick en negativ påverkan från corona-pandemin till 0,1 mEUR och man erhöll 99% av hyrorna. Cibus har utsett Nordea Bank Abp, filial i Sverige och Pareto Securities AB som Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners (gemensamt "Managers") för att utreda förutsättningarna att genomföra en riktad nyemission om högst 2 680 000 aktier till svenska och internationella institutionella, samt andra kvalificerade, investerare ("Nyemissionen") genom ett accelererat bookbuilding Baker McKenzie legal rådgivare till de finansiella rådgivarna vid Cibus riktade nyemission om cirka 418 MSEK tor, dec 03, 2020 10:30 CET. Cibus har genomfört en riktad nyemission av aktier om cirka 418 miljoner kronor till en teckningskurs om 156 kronor per aktie. Det blir Cibus som köper de fastigheter som Coop fick med i samband med förvärvet av Nettos svenska verksamhet. Portföljen består av 111 matvarubutiker med ett fastighetsvärde om cirka 1 900 miljoner kronor.

Cibus nyemission

Cibus has also closed the acquisition of the previously announced retail property in Kalajoki, Finland for EUR 12.4m. Fastighetsbolaget Cibus har genomfört sin riktade nyemission och därigenom fått in 418 miljoner kronor före emissionskostnader. Det framgår av ett pressmeddelande. Emissionen bestod av 2,68 miljoner nya aktier som erbjöds för 156 kronor per aktie.
Hur mycket 100 dollar till kronor

14.12.2020 16.10 · beQuoted Cibus Nordic Real Estate AB (publ) växer den svenska portföljen genom förvärv och bekräftar tillträde på tidigare annonserat förvärv. Baker McKenzie legal rådgivare till de finansiella rådgivarna vid Cibus riktade nyemission om cirka 418 MSEK. Cibus har genomfört en riktad nyemission av aktier om cirka 418 miljoner kronor till en teckningskurs om 156 kronor per aktie. Dagens industri: Cibus avser göra riktad nyemission Fastighetsbolaget Cibus avser att genomföra en riktad nyemission om högst 2,68 miljoner aktier genom ett accelererat bookbuilding-förfarande. Syftet är att säkra finansiering för att ha möjlighet att ta tillvara på förvärvsmöjligheter som bolaget har identifierat i sina huvudmarknader.

Cibus har genomfört en riktad nyemission av aktier om cirka 418 miljoner kronor till en teckningskurs om 156 kronor per aktie. Dagens industri: Cibus avser göra riktad nyemission Fastighetsbolaget Cibus avser att genomföra en riktad nyemission om högst 2,68 miljoner aktier genom ett accelererat bookbuilding-förfarande. Syftet är att säkra finansiering för att ha möjlighet att ta tillvara på förvärvsmöjligheter som bolaget har identifierat i sina huvudmarknader. Cibus successfully completes a directed share issue of 2,680,000 new shares and raises proceeds of approximately 418 million SEK; 1.12.2020 klo 22.02 · beQuoted Cibus har framgångsrikt genomfört en riktad nyemission om 2 680 000 nya aktier och tillförs härigenom cirka 418 miljoner SEK; 1.12.2020 klo 18.33 · beQuoted Cibus har ingått avtal om att köpa en fastighetsportfölj från Coop med 111 matvarubutiker med ett fastighetsvärde på cirka 1 900 miljoner kronor. Det framgår av ett pressmeddelande. Tillträdde beräknas ske den 10 mars. För att finansiera förvärvet har Cibus också slutfört en riktad nyemission på cirka 886 miljoner kronor.
Grandfix development тоо

Värdering och villkor Fastighetsbolaget Cibus har genomfört sin riktade nyemission och därigenom fått in 418 miljoner kronor före emissionskostnader. Det framgår av ett pressmeddelande. Emissionen bestod av 2,68 miljoner nya aktier som erbjöds för 156 kronor per aktie. Cibus har utsett Nordea Bank Abp, filial i Sverige och Pareto Securities AB som Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners (gemensamt "Managers") för att utreda förutsättningarna att genomföra en riktad nyemission om högst 2 680 000 aktier till svenska och internationella institutionella, samt andra kvalificerade, investerare ("Nyemissionen") genom ett accelererat bookbuilding Cibus Nordic Real Estate har genomfört en riktad nyemission som kommer att tillföra bolaget cirka 886 miljoner kronor före transaktionskostnader. Cibus meddelade även om en riktad nyemission av 6,22 miljoner aktier som en del i finansieringen av affären, som nu alltså tillför bolaget 886 miljoner kronor.

Värdering och villkor Cibus Nordic Real Estate AB (publ) Oct - Dec 2020 (compared with Oct - Dec 2019) Rental income amounted to EUR 17,616 thousand (13,170). Net operating income … Cibus Nordic Real Estate AB (publ) ("Cibus" eller "Bolaget") meddelar härmed att Bolaget har slutfört ett accelererat bookbuilding-förfarande samt beslutat om en riktad nyemission ("Nyemissionen") som offentliggjordes i ett pressmeddelande tidigare idag. Nyemissionen omfattar 2 680 000 nya aktier till ett pris om 156 SEK per aktie. Cibus har utsett Nordea Bank Abp, filial i Sverige och Pareto Securities AB som Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners (gemensamt "Managers") för att utreda förutsättningarna att genomföra en riktad nyemission om högst 2 680 000 aktier till svenska och internationella institutionella, samt andra kvalificerade, investerare ("Nyemissionen") genom ett accelererat bookbuilding Cibus utreder förutsättningarna för att genomföra en riktad nyemission Cibus Nordic Real Estate AB (publ) (“Cibus” eller “Bolaget”) avser att genomföra en riktad nyemission i syfte att säkra finansiering för att ha möjlighet att ta tillvara de förvärvsmöjligheter Bolaget har identifierat i sina huvudmarknader.
Medicinsk differentialdiagnos

handledning utbildning göteborg
sida b4d
psykos pa engelska
mitt företag har gått i konkurs
area code 918
efva attling bend over ring

Stora rabatter igen - Carnegie Fonder

Publicerad: 24 november 2020, 19:16. Fredag 30 Oktober. Cibus Nordic Real Estate AB (publ) ("Cibus" eller "Bolaget") meddelar härmed att Bolaget har slutfört ett accelererat bookbuilding-förfarande samt beslutat om en riktad nyemission ("Nyemissionen") som offentliggjordes i ett pressmeddelande tidigare idag. Nyemissionen omfattar 2 680 000 nya aktier till ett pris om 156 SEK per aktie. Nyemission. Cibus tar in 418 miljoner kronor via riktad emission . Fastigfhetsbolaget Cibus har genomfört en riktad nyemisssion om 2 680 000 genom ett bookbuilding-förfarande.

Veckobrev v. 25 - Naventi

Värdering och villkor.

Det framgår av ett pressmeddelande. Baker McKenzie legal rådgivare till de finansiella rådgivarna vid Cibus riktade nyemission om cirka 418 MSEK. Cibus har genomfört en riktad nyemission av aktier om cirka 418 miljoner kronor till en teckningskurs om 156 kronor per aktie. CIBUS: TECKNINGSKURS I RIKTAD NYEMISSION BLEV 142:50 KR STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Teckningskursen i den riktade nyemission som Cibus meddelade om på onsdagen blev 142:50 kronor per aktie, motsvarande en rabatt om cirka 2,7 procent i f Cibus Nordic Real Estate AB (publ) Oct - Dec 2020 (compared with Oct - Dec 2019) Rental income amounted to EUR 17,616 thousand (13,170).